- Phụ huynh sử dụng số điện thoại đã đăng kí với nhà trường để đăng nhập

- Để lấy mật khẩu truy cập phụ huynh soạn tin nhắn theo cú pháp POLY MK gửi về đầu số 8100.